Zumbi dos Palmares

בתקופת העבדות בברזיל, העבדים השחורים שהצליחו לברוח מכבלי העבדות, תפסו מחסה באזורים לא מיושבים בפנים היבשת. ערי מקלט אלו נודעו בשם Quilombos, שם התנהלו חיי הקהילה בדומה לקהילות אפריקאיות. אליהם הצטרף מיעוט של אינדיאנים, בני תערובת ואנשים שונים משולי החברה בברזיל. רוב ה- Quilombos לא החזיקו מעמד זמן רב ודוכאו באכזריות ע”י ההולנדים, הפורטוגלים ולבסוף […]

Click To Read The Full Post...

MESTRE PASTINHA

sorry, for now only in Hebrew…. check it out וינסנט’י פריירה פשיטיניה המוכר בכינויו מסטרה פשטיניה , נולד בשנת 1889. לדבריו לא למד קפוארה בבית ספר אלא “עם המזל”, הגורל הוא שהביא את פשטיניה הצעיר, עדיין ילד, ללמוד קפוארה. בראיון שנתן ב- 1967 סיפר כיצד החל את דרכו בקפוארה: ” כשהייתי בן אחד עשרה, הייתי […]

Click To Read The Full Post...